BRIM-aanvraag St. Pieter goedgekeurd

St. Martinus Parochie Medemblik IBbouwmanagement heeft voor de St. Martinus Parochie Medemblik de benodigde stukken voor het aanvragen van de BRIM-subsidie voor Rijkmonumenten verzorgd en ingediend. Het ging hierbij om de “Subsidieregeling instandhouding monumenten” t.b.v. de onderhoudswerkzaamheden voor de komende

Start IBbouwmanagement!

Uw ideale partner om op te bouwen Doordat ik al weer bijna 30 jaar in de bouwnijverheid werkzaam ben heb ik veel facetten van de bouw leren kennen. Toch heeft mijn post-HBO studie Projectmanagement weer nieuwe impulsen gebracht en is