Voordelen

Samenwerken, daar geloven wij in! Samenwerken is de essentiële voorwaarde tot succes.
SAMENWERKEN = CREËREN.
Als de opdrachtgever zijn/haar wensen optimaal en kwalitatief hoogstaand uitgevoerd wil zien, is een topteam gewenst. Dit topteam stelt IBbouwmanagement, in het prille begin, voor ieder project exclusief, in overleg met de opdrachtgever, samen. Hierdoor wordt het samenwerken-op-maat zodat de wensen en belangen van de opdrachtgever optimaal tot uitdrukking komen. IBbouwmanagement organiseert, coördineert en begeleidt dit topteam. Pas dan kan het resultaat ook top (optimaal) zijn ten dienste van de opdrachtgever.

Om dit te verkrijgen is het vroegtijdig selecteren van de teamleden (architect, aannemer, adviseurs, e.d.) noodzakelijk zodat allen een tijdige inbreng kunnen geven vanuit zijn/haar specialisme. Met als resultaat oplossingsgerichte, innovatieve en plezierige samenwerking vanuit de dialoog. De betrokken specialisten durven over hun vakgebied heen te kijken en in plaats van de gebruikelijke suboptimale oplossingen werkt het team integraal aan het beste ontwerp en uitvoering voor uw unieke project. Bij een goede samenwerking voelen alle betrokkenen zich verantwoordelijk en zijn gedreven om het gewenste projectdoel te realiseren.

Klanten waarderen ons om onze open, eerlijke en betrouwbare werkwijze, door op basis van wederzijds respect, vertrouwen en waardering met elkaar samen te werken.
Hierbij is betrokkenheid, gevoel voor belangen, gedegen aanpak en de wil om kennis en ervaring te delen een belangrijk vertrekpunt voor een plezierige samenwerking.
Elke samenwerking is uniek voor ieder project. IBbouwmanagement weet waar welke informatie vandaan moet komen en trekt op het juiste moment aan de juiste touwtjes.

Vroegtijdige samenwerking

Veel voorkomende problemen bij gebrek aan vroegtijdige samenwerking zijn:

  • Exacte kostprijsindicatie van het project is ongewis of onjuist. Het kan meevallen maar ook tegenvallen. Bij tegenvallende prijzen ontstaan lastige onderhandelings-overleggen over mogelijke bezuinigingen.
  • Kwaliteit uitvoering is op of net onder de norm door scherpe aanbestedingsprijs.
  • Interpretatie- en communicatieproblemen tijdens kennis- en gegevensoverdracht van architect naar aannemer na aanbesteding in de uitvoeringsfase. Hierbij valt te denken aan overlappingen of hiaten tussen de verschillende betrokkenen, uitvoeringsverschillen t.o.v. tekeningen/bestek, uitvoeringsfouten en ontstaan faalkosten aannemer.
  • Langere voorbereidingstijd door gedegen voorbereiding van de aanbestedingsstukken.
  • Aannemer kan pas zijn werkvoorbereidingen starten na de gunning werk (aanbesteding).
  • Tijdens uitvoering meerwerk en stelposten verrekeningen. Hierdoor ontstaat niet gecalculeerd meerwerk en een niet gewenste onderhandelingssituatie, waardoor een onplezierige werksituatie ontstaat.
  • Klinische harde samenwerking door ontbreken gezamenlijk doel.