Wat is de WE-scan:

De WE-scan is een aanpak om voor bewoners van een bestaande woning in kaart te brengen welke Wooncomfort verhogende en Energiebesparingsmaatregelen het beste zouden passen bij de woning, wensen/ambitie en budget.
Deze energiebesparingsmaatregelen kunnen het gas- en stroomverbruik verminderen. Belangrijk is ook om hierbij het wooncomfort in de woning niet uit het oog te verliezen en te verbeteren.

De energiebesparingsmaatregelen zullen hoofdzakelijk bestaan uit bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Stroom duurzaam opwekken tot en met een woning energieneutraal, hybride of zelfs geheel gasloos/all electric maken behoort tot de mogelijkheden. Hybride is het toepassen van een warmtepomp met behoud van de (bestaande) CV-ketel.

Uit nader onderzoek zal blijken welke maatregelen hiervoor genomen moeten/kunnen worden.

    De WE-scan is dan ook maatwerk.

Een goed onderbouwd, afgewogen en op elkaar afgestemde aanpak is van groot belang anders ontstaan er comfort problemen en/of hoog (lees te veel) stroom verbruik.
In de WE-scan wordt niet alleen advies gegeven over de te nemen maatregelen, maar ook helder en duidelijk ‘het waarom’ uitgelegd van deze maatregelen. Hierdoor ontstaat er begrip en motivatie t.a.v. de geadviseerde aanpak.

Belangrijk onderdeel van de WE-scan is de keuze matrix Energetisch renoveren (morfologisch ontwerpen). Het morfologisch schema is een werkvorm waarbij ons vermogen tot intuïtieve besluitvorming wordt gebruikt. Per onderdeel worden d.m.v. afbeeldingen de verschillende keuze mogelijkheden weergegeven. Overzichtelijk, eenvoudig en uitvoeringsgericht.

Als laatste onderdeel wordt er een stappenplan opgesteld om zo inzicht te krijgen in de juiste volgorde van werkzaamheden van de te nemen maatregelen voor nu en in de toekomst.

WE-scan in praktijk:

  • Bezoek en inspectie woning en vraaggesprek wensen/ambitie/budget
  • WE-scan-rapport op maat, inclusief keuze matrix Energetisch renoveren (ca. 15-20 blz.)
  • Overleg en toelichting WE-scan bij u thuis
  • Eventueel 1x aanpassing en opstellen stappenplan

Passiefhuis-deskundige:

Mijn kennis heb ik verkregen via het Passiefhuis instituut en de DNAindeBouw in Arnhem waar ik lid van ben.
De DNAindeBouw is een vereniging van experts op duurzaamheidsgebied.
Op expertavonden verkrijgen we door lezingen of overleggen informatie over de verschillende methoden, verkregen door kennis en ervaring opgedaan door experts uit het hele land.
Hierdoor kunnen we focussen op wat wel en niet werkt in de grote brei van duurzaamheidsinfo.