Voordelen

Welke voordelen heeft u door met IBbouwmanagement te werken (zie ook video presentatie):

  • IBbouwmanagement is in staat om zichzelf terug te verdienen en u daarbij óók nog uw bouwzorgen weg te nemen. Door het ontwerp en bouwproces te optimaliseren zorgt IBbouwmanagement voor een behoorlijke reductie van bouw- en faalkosten dus kosten vermindering.
  • Voor het wegnemen van uw bouwzorgen is inbreng van vakkennis (expertise) en jarenlange ervaring noodzakelijk. IBbouwmanagement heeft dit in huis en is daarmee dé ideale onafhankelijke raadgever en vertrouwenspersoon waardoor u met een gerust hart de juiste keuzes en beslissingen kunt nemen en uw wensen en belangen optimaal behartigd ziet. Wij zijn kritisch, open, eerlijk en betrouwbaar en staan u bij met deskundige adviezen.
  • IBbouwmanagement is 100% onafhankelijk en behartigt uitsluitend úw belangen.
  • Eén partner die de complete organisatie, coördinatie en bouwbegeleiding op zich neemt tijdens het gehele of gedeeltelijke bouwproces. IBbouwmanagement weet waar welke informatie vandaan moet komen en trekt op het goede moment aan de juiste touwtjes en zorgt voor de verbindende en controlerende factoren waarbij vertrouwen een werkwoord is.
  • Samen met u leggen wij uw wensen en belangen (Programma van Eisen) vast. Daarna adviseert en begeleidt IBbouwmanagement u, in een zo vroeg mogelijk stadium, met de selectie van de verschillende bouwpartners of werken samen met kennispartners van u zodat er een topteam ontstaat die aansluit bij uw ambities en benadering. Samenwerken is de essentiële voorwaarde tot succes. IBbouwmanagement verzorgt de project-coördinatie tussen de bouwpartners. Door samenwerking worden uw wensen en belangen optimaal gerealiseerd zodat het project naar tevredenheid van alle betrokkenen en in het bijzonder de opdrachtgever gerealiseerd wordt. Optimalisatie van het ontwerp en bouwproces resulteert in een behoorlijke reductie van bouw- en faalkosten dus kosten vermindering. Topteam: bouwmanager, architect, aannemer, adviseur(s), tekenbureau, gebruikers, overheden, leveranciers, etc.
  • IBbouwmanagement bewaakt en controleert de afgesproken tijdsplanning, kosten, kwaliteit en risico’s. U krijgt wat er vooraf afgesproken is. Tijdens de uitvoeringsfase door toezicht en directievoering volgens afgesproken uren.
  • Optimaliseren prijs/kwaliteitsverhouding zodat er een economisch optimale gebouw voor u wordt gerealiseerd. Door kritisch en onafhankelijk te kijken zijn er vaak kostenbesparingen mogelijk.
  • Tijdig informeren wij u over de gang van zaken. U blijft de regie houden. IBbouwmanagement zoekt uit en bereidt voor. Daarmee bespaart u veel tijd.
  • Economisch bouwen wordt bereikt door integratie van bouwkunde en installatietechniek waardoor duurzaam- en energiezuinigheid als vanzelf ontstaat.