Deelname aan 3-daagse workshop AZEB Summerschool

Het EU-project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) verzamelt de beste beschikbare oplossingen voor BENG gebouwen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en integreert deze in de nieuwe AZEB methodiek.
Die geeft besluitvormers en experts concrete handvatten om te bouwen met meer waarde voor hetzelfde of zelfs minder geld.
De DNA in de Bouw is deelnemer en tevens projectcoördinator van dit Europees gesubsidieerd project en verzorgt deze training.

Dag 1 van de training stond vooral de klantreis centraal en de belangrijkste kosteneffectieve ontwerpprincipes.
Op dag 2 is uitgebreid ingezoomd op het aspect waardecreatie en kennisontwikkeling rondom kritische uitgangspunten voor kostencalculatie gedurende alle projectfasen.
De Total Cost of Ownership werd in beeld gebracht in relatie tot gezondheid, comfort en energieprestatie en werd kennisgemaakt met het proces van Value Engineering.
Op dag 3 werd behandeld hoe je in de bouw meer waarde creëert met minder middelen via Waardecreatie met Lean, Ketenintegratie, Contracten en Prestatiegarantie.

Al met al veel kennis en handvatten verkregen om gebouwen/woningen te optimaliseren en betaalbaar BENG te maken.

Kijk ook op de site van de DNA in de Bouw voor verdere informatie: (info AZEB Summerschool)