St. Martinus Parochie Medemblik

IBbouwmanagement heeft voor de St. Martinus Parochie Medemblik de benodigde stukken voor het aanvragen van de BRIM-subsidie voor Rijkmonumenten verzorgd en ingediend. Het ging hierbij om de “Subsidieregeling instandhouding monumenten” t.b.v. de onderhoudswerkzaamheden voor de komende 6 jaar voor het verenigingsgebouw St. Pieter.


Door gebruik te maken van deze regeling is het weer mogelijk om een stukje cultureel erfgoed in stand te houden. IBbouwmanagement is dan ook blij hier een bijdrage aan te mogen leveren samen met de vrijwilligers die zich willen inzetten voor het behoud van dit bijzonder monument.