Klankbordgroep Duurzaamheid Gemeente Medemblik

Voor het realiseren van het duurzaamheidsbeleid heeft de Gemeente Medemblik een Klankbordgroep Duurzaamheid opgericht.
Als specialist op het gebied van BENG-woningen (Bijna) Energie Neutraal Gebouwen/woningen en als gecertificeerd Passiefhuis Vakman is Ietsen gevraagd om zitting te nemen in deze groep.
Deze groep geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid.

De ambitie van de gemeente is hoog.
Van alle 18.607 bestaande woningen moet 50% in 2035 aardgasloos zijn.
Hiervan is ca. 69% een koopwoning!
IBbouwmanagement geeft graag de Gemeente Medemblik en ook u advies t.a.v. de te treffen maatregelen om een woningen op een juiste, comfortabele en goede wijze gasloos te maken.
Alle kennis is in huis.

Kijk ook op de site van de Gemeente Medemblik voor verdere informatie: (info Klankbordgroep Duurzaamheid)