Geslaagde NulNu manifestatie maakt Energieneutraal Wonen concreet.

De vereniging De Nieuwe Aanpak in de bouw (DNA in de Bouw) kan terugkijken op een geslaagde week.
De NulNu manifestatie van 22-25 september georganiseerd door de DNA in de Bouw maakt Energieneutraal Wonen concreet.
Door bekendheid te geven in o.a. het landelijk blad ‘Dutch Green Building Week’ was de respons zeer positief.
Particulieren die hun huis energieneutraal willen (ver)bouwen konden een gratis adviesgesprek met een multidisciplinair bouwteam (scrumteam) aanvragen.
Door zitting te nemen in een scrumteam (architect, bouwkundige- en installatieadviseur) hebben we diverse particulieren advies gegeven, hoe zij hun woning duurzaam (energiezuinig) kunnen maken. De opbouw van een adviesgesprek is:

  • Vraagverkenning: vragen, goed luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Verkennen van de oplossingsmogelijkheden: gebruik maken van het morfologische schema voor een integraal overzicht van mogelijkheden
  • Vervolg: inzichtelijk maken mogelijke vervolgstappen

Zie voor meer info: www.dnaindebouw.com