Bouwmanagement

Elk bouwkundig project is uniek en vraagt hierdoor zijn specifieke aandacht en uitvoering.

IBbouwmanagement ondersteunt, organiseert en coördineert het gehele bouwproces of gedeeltes, staat voor kwaliteit door inbreng van vakkennis en jarenlange in de bouw. IBbouwmanagement is flexibel en inzetbaar op projectbasis bij u op kantoor. Als architect kunt u dan ook blijven doen waar uw hart ligt.

Gewoonlijk richt elke ingehuurde/betrokken partij (actoren)zich op haar eigen gedeelte van het project. Daar is hij/zij ook de specialist in en noodzakelijk voor het realiseren van uw uniek project. IBbouwmanagement is daarin de verbindende en controlerende factor.

IBbouwmanagement werkt vanuit de filosofie dat voor een optimaal eindresultaat een topteam nodig is waarbij de wensen en belangen van de opdrachtgever centraal staan.

IBbouwmanagement organiseert, coördineert en begeleidt dit topteam vanaf het eerste idee naar ontwerp, uitvoering en ingebruikname. Wij bewaken voor u de afgesproken tijdsplanning, de kosten, de kwaliteit, de projectorganisatie en zorgt voor een goede onderlinge communicatie en informatie.

Diensten

Projectmanager/Projectleider verantwoordelijk voor de gehele projectorganisatie, van het initiatief tot en met de oplevering:

 • leidinggeven aan de tekenkamer
 • in- en externe coördinatie en gegevens integratie van alle fasen van een project
 • bewaken kwaliteit, budget en werkschema
 • controle externe contracten en opstellen honorarium aanbiedingen
 • communicatie met opdrachtgever, overheden (vergunningen) en adviseurs
 • controle tekeningen en complexe detaillering en aandragen van oplossingen
 • planningen opstellen
 • verkrijgen en controle bestek
 • opstellen van Veiligheids- en Gezondheidsplan ( V&G plan ontwerpfase)
 • organisatie aanbesteding volgens de UAR 2001
 • opstellen en aanvragen van offerte adviseurs
 • directievoeren, beperkt toezicht en oplevering
 • voorzitten directie- en bouwvergaderingen en opstellen notulen