Bouwmanagement

Elk bouwkundig project is uniek en vraagt hierdoor zijn specifieke aandacht en uitvoering. Als opdrachtgever wordt van u gevraagd tijdens dit proces de juiste keuzes en beslissingen te nemen en hierin tijd te investeren.

Maar IBbouwmanagement is er van overtuigd dat alleen een onafhankelijke raadgever en vertrouwenspersoon u van de juiste advisering voorziet waarna u de juiste keuzes en beslissingen neemt en zo tijd, geld en zorgen bespaart. De visie van IBbouwmanagement is om hierin open, eerlijk en betrouwbaar te zijn.

Tevens heeft u als opdrachtgever te maken met veel partijen (teamleden) die ieder hun specifieke inbreng en belangen hebben om uw project te realiseren.

IBbouwmanagement werkt vanuit de filosofie dat voor een optimaal eindresultaat een topteam nodig is waarbij de wensen en belangen van de opdrachtgever centraal staan.

IBbouwmanagement organiseert, coördineert en begeleidt u en dit topteam vanaf uw eerste idee naar ontwerp, uitvoering en ingebruikname. IBbouwmanagement bewaakt voor u de afgesproken tijdsplanning, de kosten, de kwaliteit, de projectorganisatie en zorgt voor een goede onderlinge communicatie en informatie.

Duurzaamheid

IBbouwmanagement adviseert u graag bij het maken van de juiste keuzes als het om duurzaam en energiezuinig bouwen gaat. Uitgangspunt is een goed geïsoleerde gebouw met passende techniek die zorgt voor een prettig en gezond binnenklimaat gericht op comfort en indien gewenst energie-neutraal.

Bewaking / beheersing

Bewaking / beheersing houdt in:

 • Tijdsplanning:
  • Bewaken voortgang van het project.
 • Kosten:
  • In samenspraak met opdrachtgever opstellen van bouwkosten en kostenbewaking tijdens het hele project.
 • Kwaliteit:
  • In samenspraak met opdrachtgever opstellen van Programma van Eisen (PvE).
  • Controle (eventueel bestek en)technische tekeningen en afstemming op elkaar.
  • Integratie gebouw en techniek.
  • Toezicht en of directievoering tijdens de bouw. Aantal uren afstemmen op project en wensen opdrachtgever.
  • Voorzitten bouwvergaderingen en opstellen notulen.
 • Risico’s:
  • opstellen risico’s en afstemming project.
 • Organisatie en communicatie project
 • Informatie verstrekking naar directe belanghebbende

Indien wijzigingen invloed hebben op de afgesproken tijdsplanning, kosten, kwaliteit, risico’s, organisatie en informatie wordt dit tijdig gerapporteerd aan de opdrachtgever.
Voor meer voordelen, zie werkwijze.