Open

Kritisch zijn waar nodig en vooral goed luisteren, zodat de opdrachtgever het optimale verkrijgt en hierin de juiste keuze maakt en kan maken.

Eerlijk

Niet altijd in je eigen voordeel handelen, zodat de opdrachtgever centraal staat in elke beslissing.

Betrouwbaar

Doen wat je belooft, zodat de opdrachtgever zich gesteund voelt en weet waar hij/zij aan toe is. (vertrouwenspersoon)

Om deze 3 woorden wil IBbouwmanagement bekend staan bij haar opdrachtgevers en zijn de 3 pijlers in het logo.
Deze 3 woorden vormen samen het woord vertrouwen

Passie

Mensen die uit zichzelf gemotiveerd zijn voor het werk dat ze doen en dit leuk vinden.

Dialoog

Gesprek tussen twee of meer personen. Luisteren naar elkaars ervaringen en inbreng (standpunten) om zo nieuwe betekenissen en inzichten te verkrijgen. En: het vrij uiten van opvattingen in een atmosfeer van wederzijds vertrouwen en respect.
Een goede dialoog bestaat uit: een gemeenschappelijk einddoel, elkaar respecteren en elkaar begrijpen. De dialoog is een uitstekend proces dat aan het nemen van beslissingen vooraf kan gaan omdat:

  • De informatiepool waarover degene die de beslissingen moeten nemen kunnen beschikken, groter maakt.
  • Een groot gevoel van wederzijds respect en begrip oplevert onder degenen die de beslissingen moeten uitvoeren (implementeren) en ermee moeten leven (opdrachtgever/gebruikers) (Handboek managementvaardigheden blz. 343/346, R.E. Quinn 2011 Sdu Uitgevers bv)

Kwaliteit

Voldoen aan de uitgesproken verwachtingen van de klant. Voor IBbouwmanagement geldt alleen de hoogste kwaliteit voor haar eigen werkzaamheden.

Rentmeesterschap

Betekent dat we als mensen de taak hebben goed te zorgen voor de wereld om ons heen, voor nu en voor de toekomst: zoeken naar duurzame oplossingen tot tevredenheid van en voor iedereen.